Szanowni Państwo,

W związku z planowanym złożeniem wniosku o finansowanie prac badawczych w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” zwracamy się z prośbą wyceny przeprowadzenia następujących badań.

 

Etap 1 – czas realizacji ok. 2 miesiąc

Badanie próbek betonowych niezbrojonych

Próbka

Rodzaj badania

Norma*

Liczba sztuk

Kostka 150x150x150mm

ściskanie

PN-EN 12390

270

Belka 150x150x600mm

Zginanie czteropunktowe

PN-EN 12390

270

 

Etap 2 – czas realizacji ok. 3 miesięcy

Badanie próbek betonowych zbrojonych

Próbka

Rodzaj badania

Norma*

Liczba sztuk

Próbka na przyczepność zbrojenia

Pul-out

EN 10080

390

Belka 200x250x1500mm

Zginanie czteropunktowe

390

Badanie sztywności i wytrzymałości prętów kompozytowych

Pręt (Ø4- Ø12mm)

Rozciąganie

Bazując na normach

PN-EN ISO 6892-1

PN-EN ISO 15630

360

Pręt (Ø4- Ø12mm)

Zginanie czteropunktowe

PN-EN ISO 7438

PN-EN ISO 15630

360

 

W ramach wyceny proszę uwzględnić koszt związane z odbiorem próbek z Otrębus 05-805 (ok. 20 km. od Warszawy) oraz koszty utylizacji materiału po przeprowadzonych badaniach.

* Odwołanie do poszczególnych norm jest referencją mającą na celu określenie procedur badań. Same badania nie będą testami normatywnymi ze względu na nienormatywne metody przygotowania próbek.

 

Termin składania ofert: 10.12.2020

Kryterium wyboru ofert: 100% kryterium cenowego oraz deklaracja posiadania kompetencji do wykonania zadania

Termin realizacji zadania: 20.12.2020 – 30.04.2021

Oferty proszę składać na adres: wrz@rebuild3dcp.com

Aktualizacja:


Wyniki postępowania: REbuild wybór wykonawcy badań