REbuild is looking for employees

Candidates are asked to send an offer containing: the expected hourly rate in PLN, a CV (provided with the clauses required by law), a cover letter and documents confirming the required qualifications / experience / education.

REbuild job offers:

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP”, realizowanego w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spółka, Rebuild Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier konstruktor/Mechanik

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Planowany okres: 21 miesięcy od maja 2020

W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Rebuild sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Wymiar zaangażowania: przeciętnie 168 godzin w miesiącu
(istnieje możliwość zaangażowania w mniejszym wymiarze)

Z uwagi na badawczy charakter projektu, możliwe jest iż wymagane zaangażowanie będzie różne w zależności od stopnia realizacji projektu i bieżących potrzeb.

Wymagania stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka lub pokrewnym

– znajomość metod komputerowego wspomagania projektowania w zakresie CAD/CAM/CAE (preferowany SolidWorks i Ansys)

– praktyczna znajomość technik napędowych i przeniesienia napędu stosowanych w maszynach CNC

– doświadczenie w technologiach przyrostowych wytwarzania będzie dodatkowym atutem

– dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:

– projektowanie układów mechanicznych

– montaż i kalibracja prototypów

– przygotowywanie dokumentacji konstrukcyjnej wykonawczej i montażowej

– prowadzenie badań eksploatacyjnych i wytrzymałościowych wytwarzanych próbek i elementów

– obsługa i utrzymanie wytworzonych prototypów

– bieżąca ocena zużycia prototypów

Data publikacji zapytania: 11.05.2020

Termin składania ofert: 26.05.2020

Sposób składania ofert: mailowo na adres wrz@rebuild3dcp.com lub osobiście w Otrębusach (05-805) przy ulicy Pszczelińskiej 111. Ofertę proszę oznaczyć sygnaturą RE/2/03.2020/KONS

Kandydaci proszeni są o przesłanie oferty zawierającej: oczekiwaną stawkę godzinową w złotówkach, CV (opatrzonego wymaganymi przez prawo klauzulami), list motywacyjny oraz dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje/doświadczenie/wykształcenie.

Kryterium wyboru będzie się składało w 60% ze spełnienia wymagań dotyczących wykształcenia i doświadczenia a pozostałe 40% będzie przyznane za kryterium ceny wyliczone ze wzoru:

Sn – najniższa oczekiwana stawka godzinowa w złotówkach
Sh – oczekiwana stawka godzinowa w złotówkach

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP”, realizowanego w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spółka, Rebuild Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Inżynier konstruktor/Mechanik

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Planowany okres: 21 miesięcy od maja 2020

W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Rebuild sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Wymiar zaangażowania: przeciętnie 84 godziny w miesiącu
(istnieje możliwość zaangażowania w mniejszym wymiarze)

Z uwagi na badawczy charakter projektu, możliwe jest iż wymagane zaangażowanie będzie różne w zależności od stopnia realizacji projektu i bieżących potrzeb.

Wymagania stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe techniczne w kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka lub pokrewnym

– znajomość metod komputerowego wspomagania projektowania w zakresie CAD/CAM/CAE (preferowany SolidWorks i Ansys)

– praktyczna znajomość technik napędowych i przeniesienia napędu stosowanych w maszynach CNC

– doświadczenie w technologiach przyrostowych wytwarzania będzie dodatkowym atutem

– dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:

– projektowanie układów mechanicznych

– montaż i kalibracja prototypów

– przygotowywanie dokumentacji konstrukcyjnej wykonawczej i montażowej

– prowadzenie badań eksploatacyjnych i wytrzymałościowych wytwarzanych próbek i elementów

– obsługa i utrzymanie wytworzonych prototypów

– bieżąca ocena zużycia prototypów

Data publikacji zapytania: 11.05.2020

Termin składania ofert: 26.05.2020

Sposób składania ofert: mailowo na adres wrz@rebuild3dcp.com lub osobiście w Otrębusach (05-805) przy ulicy Pszczelińskiej 111. Ofertę proszę oznaczyć sygnaturą RE/3/03.2020/KONS2

Kandydaci proszeni są o przesłanie oferty zawierającej: oczekiwaną stawkę godzinową w złotówkach, CV (opatrzonego wymaganymi przez prawo klauzulami), list motywacyjny oraz dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje/doświadczenie/wykształcenie.

Kryterium wyboru będzie się składało w 60% ze spełnienia wymagań dotyczących wykształcenia i doświadczenia a pozostałe 40% będzie przyznane za kryterium ceny wyliczone ze wzoru:

Sn – najniższa oczekiwana stawka godzinowa w złotówkach
Sh – oczekiwana stawka godzinowa w złotówkach