Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP

Rezultatem projektu będzie innowacyjna (w skali światowej) technologia umożliwiająca automatyzację wznoszenia zbrojonych struktur betonowych i prototyp drukarki 3DCP z dwoma systemami – druku betonem i zbrojenia.


Plan projektu:

Etap 1. Innowacyjna głowica do druku 3D betonem (zgłoszona do ochrony patentowej), z zasobnikiem, wewn. mieszalnikiem, wibratorem i ślimakiem tłoczącym, która znacząco podniesie efektywność pracy i jakość wydruków.

Etap 2. System (również zgłoszony do ochrony patentowej) automatycznego wytwarzania i układania kompozytowego zbrojenia ciągłego w wydruku.

Etap 3. Opracowanie i integracja prototypu drukarki 3DCP do pracy w warunkach rzeczywistych z możliwością obsługi obydwu głowic – pierwsza tego typu drukarka na świecie.

Etap 4. Certyfikacja wyrobów i produktów planowanych do wdrożenia.

W wyniku wdrożenia nowej drukarki 3DCP wydruki małoseryjnych elementów konstrukcyjnych, użytkowych i dekoracyjnych będą tańsze i szybsze, a przy tym dostępna będzie większa swoboda projektowania ich kształtów. Grupy odbiorców stanowić będą architekci, urbaniści, firmy budowlane, firmy prefabrykacyjne i klienci detaliczni. Wdrożenie nastąpi poprzez sprzedaż/wynajem urządzeń i świadczenie usług druku 3DCP.

 Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza/2019 : wartość 5 933 030 dofinansowanie 4 384 245