Spółka REbuild realizuje Projekt B+R pn. „Rebuild”. Wartość realizowanego
przez nas projektu wynosi 900 000,00 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem AgriTech Hub Sp. z o.o. i Simpact Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Projekt “Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP: jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Privacy Preference Center

Necessary

Cookies necessary for website usage.

wordpress_test_cookie

Analytics

We use this to track anonymous traffic data.

_ga, _gid
_ga, _gid