REbuild poszukuje pracowników

Kandydaci proszeni są o przesłanie oferty zawierającej: oczekiwaną stawkę godzinową w złotówkach, CV (opatrzonego wymaganymi przez prawo klauzulami), list motywacyjny oraz dokumenty poświadczające wymagane kwalifikacje/doświadczenie/wykształcenie.

Oferty pracy REbuild:

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP”, realizowanego w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spółka, REbuild Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Technik betonu

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Planowany okres: 4 miesiące od października 2021 z możliwością przedłużenia

W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, REbuild sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Wymiar zaangażowania: przeciętnie 84 godziny w miesiącu (istnieje możliwość zaangażowania w mniejszym wymiarze)

Z uwagi na badawczy charakter projektu, możliwe jest iż wymagane zaangażowanie będzie różne w zależności od stopnia realizacji projektu i bieżących potrzeb.

Wymagania stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek to Mechanika i Budowa Maszyn lub Automatyka i Robotyka
– doświadczenie w dziedzinie budowy i obsługi maszyn CNC w szczególności drukarek 3D

 

Zakres obowiązków:

– programowanie maszyny i głowic – software sterujący oraz rozwinięcie software do współpracy z czujnikami środowiskowymi
– budowa i nadzór systemu informatycznego w firmie umożliwiającego zdalną kontrolę maszyny, pracę inżynierów projektantów w chmurze, opiekę sieciową i software’ową
– przygotowanie dedykowanej aplikacji do generowania Gcode dostosowanych do maszyny
– przygotowywanie Gcode wg projektów elementów do wytworzenia

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021

Sposób składania ofert: mailowo na adres: wrz@rebuild3dcp.com

Kryteria wyboru oferty:

– spełnienie wymagań opisanych w polu „Wymagania stawiane kandydatom”
– wśród ofert spełniających wymagania zostanie wybrana najkorzystniejsza z kryterium 100% ceny

Proszę o informację o oczekiwanej stawce godzinowej w razie podjęcia zatrudnienia na opisywanym stanowisku, wraz z informacją w jakim średnim wymiarze godzinowym jest Pan w stanie pracować na potrzeby projektu.

w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjny system wytwarzania zbrojonych wydruków 3DCP”, realizowanego w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Spółka, REbuild Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Programista/ekspert ds. programowania CNC

Forma zaangażowania: umowa zlecenie

Planowany okres: 4 miesiące od października 2021 z możliwością przedłużenia

W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, REbuild sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu zaangażowania na przedmiotowym stanowisku oraz wypowiedzenia umowy w czasie jej trwania.

Wymiar zaangażowania: przeciętnie 84 godziny w miesiącu (istnieje możliwość zaangażowania w mniejszym wymiarze)

Z uwagi na badawczy charakter projektu, możliwe jest iż wymagane zaangażowanie będzie różne w zależności od stopnia realizacji projektu i bieżących potrzeb.

Wymagania stawiane kandydatom:

– wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek to Mechanika i Budowa Maszyn lub Automatyka i Robotyka
– doświadczenie w dziedzinie budowy i obsługi maszyn CNC w szczególności drukarek 3D

 

Zakres obowiązków:

– programowanie maszyny i głowic – software sterujący oraz rozwinięcie software do współpracy z czujnikami środowiskowymi
– budowa i nadzór systemu informatycznego w firmie umożliwiającego zdalną kontrolę maszyny, pracę inżynierów projektantów w chmurze, opiekę sieciową i software’ową
– przygotowanie dedykowanej aplikacji do generowania Gcode dostosowanych do maszyny
– przygotowywanie Gcode wg projektów elementów do wytworzenia

Termin składania ofert: 8 pażdziernika 2021

Sposób składania ofert: mailowo na adres: wrz@rebuild3dcp.com

Kryteria wyboru oferty:

– spełnienie wymagań opisanych w polu „Wymagania stawiane kandydatom”
– wśród ofert spełniających wymagania zostanie wybrana najkorzystniejsza z kryterium 100% ceny

Proszę o informację o oczekiwanej stawce godzinowej w razie podjęcia zatrudnienia na opisywanym stanowisku, wraz z informacją w jakim średnim wymiarze godzinowym jest Pan w stanie pracować na potrzeby projektu.